Denna tjänst är tillsatt!

Arbetschef

Som arbetschef är du ansvarig för att leda, fördela och samordna arbetsuppgifter och resurser på vår rotrivningsavdelning hos våra kunder. Våra främsta kunder är bygg- och fastighetsbolag. Du ansvarar för ett 50-tal medarbetare som består av projektledare, arbetsledare, lagbasar och yrkesarbetare.

Dina arbetsuppgifter
 • Som arbetschef kommer du att vara avdelningschefens närmsta man där ni diskuterar utmaningar, strategier och visioner. Du har kontakt med koncernens övriga företag och avdelningar.
 • Ditt arbete är operativt och du kommer att vara aktiv ute på arbetsplatserna för att se att projekten håller tidsplaner och ekonomi. Du gör kontinuerliga avstämningar och är behjälplig med att lösa problem som uppstår.
 • Du leder byggmöten med beställaren och utför projekten enligt kraven beskrivet i upphandlingsdokumenten och kontrakten. Våra projekt utförs mest i Storstockholm och i Mälardalen.
 • Du är bryggan mellan ledningsgruppen och dina kollegor ute på projekten. Du vägleder och coachar dina medarbetare. I samråd med projektledarna ansvarar du för inköp av tjänster och varor.
 • Du har huvudansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet i projekten.
 • Du håller till viss del i egna projekt och får stöttning i kalkylering.
 • Du har nära kontakt med personalchefen och du representerar företaget vid förhandlingar med arbetsgivarorganisationen.
 • Vårt huvudkontor finns i Norsborg och där har du din kontorsplats.
Din bakgrund/personlighet
 • Har du erfarenhet från rivningsbranschen är det en fördel men inte ett krav. Du kan komma från branscher som bygg, mark eller anläggning och haft tjänster som projektledare, arbetschef, platschef eller liknande.
 • Du är en tydlig ledare som förstår hur alla delar i ett projekt ska operativt utföras. Med ditt engagemang får du personalen motiverad att utföra arbetet i tid med högsta kvalité.
 • Du har erfarenhet av projektledning.
 • Vi uppskattar om du som person är drivande, resultatinriktad, kundorienterad, strukturerad, rak och prestigelös.
Vi erbjuder
 • Rivners är Sveriges äldsta, mesta kompetenta och kompletta rivningsföretag. Vår personal är professionell och har ett gott renommé på marknaden. Du kommer att ingå i vårt lag där din personliga utveckling blir en del av företagets utveckling. Du kan vara med och påverka företagets framtid vad gäller nytänkande och förändring i rivningsbranschen. Vi erbjuder marknads-mässiga lönevillkor och förmåner.
Om företaget

Rivners AB är Sveriges äldsta och mest kompletta rivningsföretag som erbjuder helhetslösningar när det kommer till alla typer av rivnings- och saneringsarbeten. Vi utför arbeten i Storstockholm med omnejd inom rotrivning, tungrivning, sanering och håltagning. Rivners omsätter 160 mkr och har 77 anställda. Sedan dec- 16 ingår vi i koncernen Lotus Maskin & Transport som omsätter 420 mkr och har 94 anställda.

Sökord: platschef, arbetschef, enhetschef, avdelningschef, chef, byggledare, entreprenadchef, servicechef, serviceledare, projektchef, projektgruppchef, projektledare, konsult, entreprenad, rivning, bygg, mark, anläggning, sanering, håltagning, betong
Denna tjänst är tillsatt!