Denna tjänst är tillsatt!

Kalkylator / Teknisk Innesäljare

Som kalkylator / teknisk innesäljare på Elbogen Electric inom affärsområdet Entreprenad ansvarar du för att förbereda underlag för offerter genom att kalkylera på samtliga kostnader för elektriska kopplingsutrustningar och kraftentreprenader inom låg- och mellanspänning (0,4 kV-24 kV). Kalkylarbetet innefattar en tät kontakt med såväl våra säljare som kunder, leverantörer och tekniska konsulter. Våra kunder finns inom industri, bygg, elinstallation, kraft-/energibolag, kommuner, landsting, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Dina arbetsuppgifter
 • Som kalkylator / teknisk innesäljare är du ansvarig för inläsning och tolkning av handlingar samt kalkylering för projekt som företaget vill lämna anbud på.
 • Du har nära kontakt med säljarna som du supportar med priser och teknisk information om produkterna. Vid specialtillverkade produkter eller förfrågningar till externa leverantörer får du hjälp av företagets konstruktörer och inköpare för att kunna ta fram rätt pris.
 • Vid behov kommer du att utföra platsbesök och ta fram tekniska lösningar i samråd med kund.
 • Du medverkar vid kalkylgenomgång med säljaren som bestämmer vilket pris som ska offereras till kund. När affären är vunnen lägger du in ordern i affärssystemet och du informerar projektledaren på ett tydligt och informativt sätt vilka ramar och riktlinjer som gäller för att hålla den upprättade kalkylen.
 • När projektet är genomfört görs en efterkalkyl tillsammans med projektledaren för att stämma av faktiskt utfall mot upprättad budget.
 • Du rapporterar till försäljningschefen och du är placerad på vårt huvudkontor i Malmö.
 • I rollen som kalkylator / teknisk innesäljare använder man sig främst av kalkylprogram i affärssystemet Microsoft Dynamics AX och Microsoft Office, där Excel är en viktig del.
Din bakgrund/personlighet
 • Du har arbetat med kalkylering / offerthantering av elkraftsprodukter.
 • Du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik.
 • Du gillar att hantera många olika arbetsuppgifter ärenden samtidigt som du har fokus på att hålla ”deadlines”.
 • Är du målinriktad, noggrann, strukturerad, kommunikativ och analytisk så har du rätt personlighet. Du kommer att jobba både självständigt och i team beroende på projektets storlek och komplexitet.
 • För att klara av dina dagliga uppgifter har du goda kunskaper inom Excel och du är van vid att arbeta i affärssystem.
Vi erbjuder
 • Vår verksamhet präglas av våra grundläggande värderingar som Öppenhet, Kvalitet och Ansvar och vi hoppas att du vill vara med på vår resa att utveckla företaget inom affärsområdet Entreprenad. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
Om företaget

Elbogen Electric är en av Sveriges ledande leverantör av rationella och säkra elektriska kopplingsutrustningar för eldistribution och automatisering. Vi har kompetens inom försäljning, konstruktion, tillverkning och installation. Vi erbjuder produkter, tjänster och service allt från mindre elcentraler och kopplingslådor till kompletta kraftentreprenader upp till 24kV. Elbogen Electric har egen plåttillverkning, i form av dotterbolaget Cetec AB. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö och har ca hundra anställda.

Sökord: offerthandläggare, offertingenjör, teknisk support, sales support, presale, innesäljare, kalkylator, kalkylerare, elteknik, elkraft, kraft, eldistribution, högspänning, mellanspänning, lågspänning, elkraftsanläggning, kraftentreprenad, elinstallation, energi, styr- och regler, industri, bygg, ställverk, transformator, reläskydd, stationsbyggnad, jordtag, kontrollskåp
Denna tjänst är tillsatt!