Denna tjänst är tillsatt!

Projektledare Brandlarm

Som projektledare på Consilium Safety Sweden är du totalansvarig för att driva entreprenadprojekt inom brandlarm. Vi erbjuder egenutvecklade säkerhetssystem inom brand- och gaslarm och vi expanderar i Stockholm. Våra brand- och säkerhetssystem skyddar idag materiel och värden samt människor inom allt från förskolor och gruppbostäder till stora komplexa anläggningar inom sjukvård och industri. Vill du vara med på vår tillväxtresa?

Dina arbetsuppgifter
 • Driva projekt för både nyinstallationer (entreprenadprojekt) och utbyten/kompletteringar i befintliga anläggningar. Du leder och fördelar arbetsuppgifter för våra tekniker.
 • Inom projektet verka som arbetsledare, inköpare, planerare, dokumentansvarig, ekonom, material-fixare, arbetsmiljöansvarig och problemlösare.
 • Ha en nära kontakt med medarbetare och kunder (elinstallations-, FM- och fastighetsföretag) för kontinuerlig uppföljning av resurser, ekonomi och tidsplaner. Du deltar i bygg- och samordningsmöten.
 • Driva ÄTA (ändrings- & tilläggsarbeten) effektivt. Förhandla med kunder om merförsäljning inom ett projekt på ett professionellt och affärsmässigt sätt.
 • Kunna hantera många olika arbetsuppgifter inom snäva tidsramar.
 • Rapportera till projektchefen.
 • Kontorsplats finns i Årsta i moderna och fräscha lokaler. Viktigast för oss är leverans av arbetsresultat så vi är flexibla när det gäller kontorsplacering.
Din bakgrund/personlighet
 • Du har arbetat med projektledning inom bygg eller installation. Är du nyligen utbildad som projektledare inom teknik eller arbetar du som tekniker inom el, brandlarm eller säkerhet är du också intressant för oss. Vi stöttar dig längs vägen.
 • Kunskaper inom entreprenadjuridik, regelverket för brandlarm och arbetsmiljö som Bas U/P är meriterande.
 • Präglas ditt ledarskap av: engagemang, affärsmässighet, tydlig kommunikation, god arbetsstruktur samt kundfokusering? Då passar du in i vårt team.
 • Vi förutsätter att du har en god it-vana.
Vi erbjuder
 • Sedan företaget grundades har huvudmål alltid varit detsamma – att rädda liv. Vi är en bra arbetsplats och vi drivs framåt av våra kärnvärden "Ett globalt team", "Vi levererar" och "Jag tar ansvar – Jag tar initiativ". Vår företagskultur präglas av en varm och familjär atmosfär där individen kan vara i fokus.
 • Ett fritt och omväxlande arbete under eget ansvar.
 • Vi satsar på vår personal genom löpande utbildning och stora utvecklingsmöjligheter.
 • Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor. Tjänstebil ingår i tjänsten.
Om företaget

Consilium Safety Group är en av världens ledande tillverkare av produkter och säkerhetssystem för brand- och gasdetektering inom marin, olja & gas, transport och byggsektorn. Företaget grundades 1912 med fartloggar och idag är vi ett internationellt företag som drivs av innovation. Med 64 kontor i 55 länder erbjuder vi en dynamisk och internationell arbetsmiljö där du kommer att arbeta nära ett team som arbetar för att uppnå verksamhetens övergripande vision att vara ledaren inom Safety Tech.
Consilium Safety Sweden är ett marknads- och försäljningsbolag inom Consilium-koncernen och vi erbjuder högteknologiska säkerhetssystem inom brand- och gaslarm, med såväl enskilda delar som totalt integrerade säkerhetslösningar. Consilium Säkerhet hanterar allt från projektering och försäljning till installation och service och har kontor i Malmö, Helsingborg, Göteborg samt Stockholm.

Consilium Region Öst ansvarar för försäljning, leverans och support till kunder i Stockholmsregionen, Vi har en stor kundbas av brandlarmsystem och fokuserar på service till dessa kunder samt på nykundsförsäljning. Våra kunder finns bland annat inom segmenten; sjukvård, industri, hotell, kontor, köpcentrum, idrottsarenor och skolor.
Stockholmsverksamheten med drygt 25 anställda och en omsättning på ca MSEK 50 är inne i en expansionsfas och vi söker nu nya medarbetare till vårt företag.

Sökord: projektledare, projektör, installationssamordnare, uppdragsledare, konsult, larmtekniker, brandlarmstekniker, brandtekniker, säkerhetstekniker, larmdriftsättare, larminstallatör, entreprenadingenjör, arbetsledare, arbetschef, platschef, fastighetstekniker, fastighetsvärd, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, driftsansvarig, drifttekniker, underhållsansvarig, teknisk förvaltare, brand, brandlarm, säkerhet, säkerhetssystem, gaslarm, säkerhetsprodukter, passagesystem, inbrottslarm, fastighetsautomation, styr och regler, el, elinstallation, elteknik
Denna tjänst är tillsatt!