Denna tjänst är tillsatt!

VD

Din primära uppgift som VD är att leda personal och skapa affärer med butiksägare inom dagligvaruhandeln. Frigotech är ett kylentreprenörsföretag med huvudverksamhet i Stor-Stockholm och ingår i Sdiptech koncernen. På företaget är vi 15 medarbetare och vi är specialister på kommersiell kyla / livsmedelskyla / butikskyla. Vi projekterar, installerar, utför service/underhåll samt har jourverksamhet. Frigotech utför även kyluppdrag för industrin och datahallar / serverrum. Här råder en god företagsanda med kunden i centrum.

Dina arbetsuppgifter
 • Som VD på Frigotech har du ett totalt resultat- och budgetansvar för verksamheten.
 • Huvudfokuset är personalledning, kundkontakter och affärsutveckling. Du är aktiv ute hos befintliga och nya kunder för att identifiera och skapa affärer samt förse dina medarbetare med projekt.
 • Leda, motivera och utveckla personalen. I ditt team ingår kompetenta och självständiga medarbetare som består av servicechef/teknikansvarig, serviceadministratör, projektledare, ekonomichef och kyltekniker.
 • Stötta projektledarna och följa upp tidsplaner/ekonomin i pågående projekt.
 • Förhandla konkurrenskraftiga priser från leverantörer och underleverantörer.
 • Kalkylera, offerera och svara på anbud.
 • Vara uppdaterad med regler/krav som råder inom kylbranschen
 • Kontinuerligt rapportera till styrelseordförande. Vårt kontor ligger i Västberga där du är placerad.
Din bakgrund/personlighet
 • Arbetat som chef inom teknik och haft budget-, resultat- och personalansvar. Du kan uppvisa goda säljresultat och med ett helikopterperspektiv har du förmågan att se nya affärsmöjligheter. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper som chef.
 • Med stort engagemang, modernt ledarskap och professionellt affärsmannaskap skapar du förtroende hos personalen, kunder, leverantörer och styrelsen.
 • Din goda förhandlings- och upphandlingsvana generar lönsamma avslut i affärerna.
 • Kunskap i entreprenadjuridik är ett krav.
 • Du har goda kunskaper i engelska.
 • Som person är du resultatinriktad, operativ, beslutsam och strukturerad. Med en trygg, ödmjuk och prestigelös framtoning lyckas du bygga team och driva förändringar med fokus på bästa resultat.
Vi erbjuder
 • Frigotech är ett företag som växer sig starkare på marknaden och vi söker dig som vill vara med att ta företaget till nästa nivå. Vi är måna om att ha ett öppet arbetsklimat, trivas och ha kul. Det är korta beslutsvägar, högt i tak och en bra gemenskap.
 • Frigotech ingår i Sdiptech-koncernen, en spännande och växande koncern som erbjuder VD-nätverk, utbildningar och professionellt styrelsearbete.
 • Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
Om företaget

Frigotech AB är ett entreprenörsföretag inom kyla. Vi har en lång och bred erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1986 då vi slog upp portarna i Stockholm. Vi är 15 medarbetare och omsätter idag 40 mkr med en god lönsamhet.
Kärnverksamheten är kommersiell kyla / livsmedelskyla / butikskyla men vi utför även kyluppdrag inom industri och datahallar/serverrum. Vi har alltid varit väl framme inom ny teknik och dess uppbyggnad. Under 1990-/2000 talet var vi en av de främsta i att utveckla köldbärartekniken. Allt för att minska användningen av de kemiska köldmedierna så kallade ”Freonerna”.
Vi lägger stor vikt vid att utbilda vår personal och ha en attraktiv arbetsmiljö vilket kännetecknas av tydliga mål, delegerat ansvar, delaktig i beslut, respekt och gott samarbete. Vi är övertygade om att detta är grunden för ett lönsamt företag som ger trygghet för både anställda och ägare.
Vi är medlemmar i Kyl-/värmepumpföreningen och självklart är vi certifierade av INCERT. För att få en väl dokumentation på allt vårt underhåll och servicearbete så använder vi oss av en för branschen utvecklad mjukvara av Svensk Dataförvaltning AB. Läs mer om Frigotech på www.frigotech.se

Sökord: VD, platschef, filialchef, regionchef, avdelningschef, försäljningschef, servicechef, projektchef, konsultchef, uppdragsledare, uppdragsansvarig, chef, kyla, kommersiell kyla, livsmedelskyla, butikskyla, komfortkyla, industrikyla, värme, värmepumpar, VVS, ventilation
Denna tjänst är tillsatt!